Šta vam je potrebno od dokumenata za uvoz?

11
12

Šta vam je potrebno od dokumenata za uvoz?

Mnogo puta me uvoznici pitaju: "Šta mi je potrebno od dokumenata"? Potrebno je znati da se dokumenti koji su potrebni za carinjenje u Srbiji razlikuju od zemlje do zemlje. Ovde ću vam dati spisak i objašnjenja po zemljama iz kojih se najčešće uvoze automobili u Srbiju. Ali, pre toga, moram da napomenem da za svaku zemlju važida trebate da imate kupoprodajni ugovor overen kod notara, ukoliko ste kupili vozilo od fizičkog lica, odnosno račun, ako ste kupili od pravnog lica. Račun ne treba overavati kod notara. Takođe, ukoliko vam prodavac vraća porez, potrebno je da vam na stranoj carini izdaju izvoznu deklaraciju, odnosno ex-papir, kako ga zovu u Evropi, a koji morate da overite kod stranih carinika prilikom napuštanja EU. I, na kraju, ukoliko želite da iskoristite povlasticu koju vam omogućava SSP sa EU za automobile proizvedene na teritoriji unije, potrebno je da takođe na njihovoj carini izvadite EUR1 obrazac, odnosno da vam prodavac napiše izjavu na fakturi za iznose manje od 6.000€.

Nemačka

Za vozila iz Nemačke potrebni su brifovi, odnosno saobraćajna dozvola i vlasnički list. Popularno se nazivaju "mali i veliki brif". U nekim slučajevima ćete imati jedan, a u nekima dva velika brifa, a uvek samo jedan mali. Pa, da objasnim kada dobijate jedan, a kada dva velika brifa: Kada automobil dovozite na točkovima, odnosno na zoll (col- po Vuku) tablama, tada prethodni vlasnik odjavljuje stari brif, ali vam ga daje. U velikom brifu ima mesta za upis dva vlasnika. Ako je u brifu upisan samo stari vlasnik sa leve strane, pa je desna strana prazna, onda će se vaše ime upisati u to prazno polje na desnoj strani (vidi sliku), a ukoliko su oba polja popunjena, onda će se vama izdati novi veliki brif na kome ćete vi biti upisani kao novi vlasnik na levoj strani. U malom brifu ćete uvek vi biti upisani kao vlasnik. I u velikom i u malom brifu će pored vašeg imena stajati i registarska oznaka zoll tabli koje su vam izdate. Ukoliko automobil dovozite na prikolici ili kamionu ili nekom drugom prevoznom sredstvu, nećete vaditi col table, i dobićete samo stari veliki i mali brif koji glase na ime prethodnog vlasnika. Spomenuh već col table. Njih je potrebno da vadite ako automobil dovozite na točkovima, jer uglavnom prethodni vlasnik neće da vam da da ga vozite na njegovim tablicama, nego ih odjavljuje, kao i brif, i vi onda vadite col tablice na svoje ime. Col tablice su, u stvari, tablice za izvoz ili bukvalno prevedeno "carinske tablice". Zoll na nemačkom znači carina. Ovde bih naglasio da strogo vodite računa o tome da izvadite redovne col tablice, tzv. crvene, a nikako žute. Crvene tablice su redovne tablice za izvoz, a žute su kao naše PROBA table, i po pravilu se sa njima ne bi smelo voziti van Nemačke. Pošto su žute jeftinije, jer se vade na pet dana, a crvene na ne manje od 15 dana, do nedavno su svi dovozili na žute. Međutim, odnedavno Mađari ne tolerišu da se kroz Mađarsku vozi na tim tablicama, pa vam se može desiti da vas usput mađarska saobraćajna policija isključi iz saobraćaja na prvom parkingu, skine vam žute tablice i naplate vam kaznu od 80€. A, ako ipak imate sreće da vas ne zaustave, pa uspete da stignete do mađarsko-srpske granice, mađarski granični policajac vas sigurno neće pustiti preko granice, a takođe će vam naplatiti kaznu. Dakle, moj savet je da ne rizikujete, i da dovozite automobile iz Nemačke samo na crvenim colkama ukoliko se odlučite na dovoz na točkovima. Mada, ima još uvek onih koji hoće da uštede, pa doteruju auta na žutim tablicama do granice, a onda angažuju nekoga da im ih prebaci na prikolici do međuzone, dakle dok ne prođe Mađare, a onda kod naših nastavlja na točkovima. To prebacivanje se naplaćuje 50-70 €, pa mi i nije baš jasno kakva im je to ušteda. Što ne plati na tablice, plati na prikolicu. Još nešto vezano za zoll tablice... Da bi se dobile te redovne colke potrebno je da automobil ima važeći TUV (tif), odnosno važeću potvrdu o tehničkoj ispravnosti. Ukoliko ga nema, potrebno je prvo izvršiti tehnički pregled, gde se dobije tif, pa se tek onda vade colke. I, na kraju, pošto pretpostavljam da većinu zanima, cene colki se u Nemačkoj razlikuju od grada do grada i kreću se 90-140 €. Ako morate da prethodno napravite tehnički pregled, to zna da izađe i na 200€.

  Italija

Iz italije vam je potreban libreto, odnosno saobraćajna dozvola, a ako je automobil odjavljen, što je najčešći slučaj, potrebna vam je i odjava koja se u Italiji izdaje kao poseban dokument.

Napominjem da se u Italiji ne izdaju col tablice, pa ili ćete se nagoditi sa Italijanom da vam dozvoli da ga terate na njegovim tablicama, a da mu kasnije vratite tablice i libreto da ih odjavi ili ćete ga morati transportovati na prikolici ili kamionu. Ukoliko vam Italijan dozvoli da ga terate na njegovim tablicama, obavezno napravite kopiju libreta koju ćete overiti kod notara, kako ne biste morali čekati da vam Italijan vrati odjavljen libreto da biste mogli registrovati automobil u Srbiji. Overena kopija važi jednako kao i original.  

Austrija

U Austriji je potrebno da uzmete od prodavca dve saobraćajne dozvole i typenschein (tipenšajn). Saobraćajne dozvole su dva žuta duguljasta kartona, a tipenšajn je ujedno tehnički i vlasnički list. Stariji tipenšajni su knjižice A5 formata od nekoliko stranica, oni malo noviji su ogroman papir koji se razmotava, a najnoviji su jedan list A4 formata. Tipenšajni u sebi obavezno sadrže i COC (Certificate of conformity). Tu su tehnički podaci auta, kao i standardi buke i gasova, odnosno EURO standardi. U Austriji možete izvaditi col tablice. Međutim, nisu baš jeftine. Koštaju oko 250€, pa preporučujem svakome ko može da doveze auto na prikolici. Ne morate imati svoju prikolicu. Važno je da imate na raspolaganju neki auto sa kukom, a prikolice se mogu iznajmiti svuda po Srbiji za 20-30 € po danu.

Slovenija

Iz Slovenije vam treba saobraćajna dozvola i homologacijski karton. Najčešće, kao i u drugim zemljama, vlasnici odjavljuju auto. U Sloveniji, sem ako ne napomenete, a u nekim opštinama ni tada, neće vam vratiti odjavljenu saobraćajnu, pa je potrebno da je prethodno isfotokopirate i overite u Upravnoj Enoti (njihova opština), jer bez toga nećete moći ocariniti auto u Srbiji. Homologacijski karton uglavnom svi vlasnici auta u Sloveniji imaju već uz saobraćajnu dozvolu. Ukoliko ga nemaju, veoma lako i brzo se vadi u najbližem ovlaštenom servisu ili auto-kući za tu marku vozila. Stariji homologacijski kartoni su male kartonske knjižice, a noviji su A4 formata. U Sloveniji takođe možete izvaditi col tablice, i one koštaju oko 70€, a ukoliko auto nema važeći tehnički pregled, potrebno ga je izvršiti pre vađenja colki. Tehnički košta oko 35€. Napominjem da ako vidite na oglasu da auto nije registrovan to ne znači da nema važeći tehnički, jer kod njih tehnički nije datumski vezan za istek registracije. Uglavnom na oglasima stavljaju podatak do kada važi tehnički.

Holandija

Iz Holandije vam treba saobraćajna dozvola koja se sastoji iz dva odvojena kartona manjeg formata. Tamo takođe možete izvaditi col table. Uz njih ne dobijate klasičnu saobraćajnu, nego neku vrstu potvrde/formulara na A4 formatu. Ovde bih da vam skrenem pažnju da mnogi holandski handleri (preprodavci/placevi) auta koja su ranije bila na holandskim tablicama prepisuju na nemačke, i vi dobijate nemačku saobraćajnu uz auto, pa se auto kod nas i carini kao nemac. To oni čine radi nekih njihovih poreskih olakšica, ali nemate razloga za brigu. Nije ništa nelegalno.

Francuska

U Francuskoj dobijate saobraćajnu dozvolu koja je poništena/odjavljena, ali ne dobijate col saobraćajnu, nego auto slobodno vozite na tu odjavljenu, jer vas oni u njihovom elektronskom sistemu upisuju kao novog vlasnika.

Mađarska

U Mađarskoj dobijate saobraćajnu dozvolu i törzskönyv - registarsku kartu, slično našoj saobraćajnoj. Tamo takođe možete da izvadite col tablice i saobraćajnu. Col registarsku kartu ne dobijate, jer je to ujedno i vlasnički list, i mogu da ga dobiju samo građani Mađarske, a vi dobijate staru poništenu/izbušenu.

Velika Britanija

Tamo dobijate saobraćajnu dozvolu A4 formata, a neretko je to i dvolisnica. Na jednom su podaci ispisani na engleskom, a na drugom na velškom, gaeliku ili nekom od keltskih jezika. Nema col tabli, nego auta dovozite na redovnim tablama. Upisuju vas u saobraćajnu kao novog vlasnika.

Španija 

U Španiji dobijate saobraćajnu dozvolu i tehnički list. Često puta ljudi pogrešno tumače taj tehnički list kao saobraćajnu. Tehnički list je zelene boje, A5 formata, i na poleđini su upisani tehnički pregledi. Nekada ima i više listova uz glavni u kojima su upisani tehnički pregledi. Saobraćajna dozvola je bele boje i postoji u dve verzije. Jedna je kao rasklopna knjižica. Praktično presavijen karton, malo manji od tehničkog lista. A, druga je sasvim mali kartončić. Potpuno je svejedno koju ćete od ove dve vrste dobiti. U španiji se ne vade colke, niti se vraćaju tablice. Dakle, slobodno ga dovezite na njegovim redovnim tablicama i sa redovnim neodjavljenim papirima.  

Švajcarska

U Švajcarskoj nekada dobijate odjavljenu saobraćajnu, a nekada je ne vraćaju kod odjave. U tom slučaju trebate, kao i u Sloveniji, prethodno da fotokopirate saobraćajnu i da je overite. Vade se colke, i uz njih dobijate saobraćajnu na vaše ime, identičnu redovnoj, samo što u njoj stoji napomena da je za export. Bitno je napomenuti da u Švajcarskoj ne treba da vadite EUR1 obrazac, jer on se tamo vadi samo za izvoz švajcarske robe u EU, ali ne važi za izvoz u Srbiju, jer Švajcarska nije članica EU, i Srbija sa njom nema sklopljen bescarinski sporazum. To važi i za ostale zemlje koje nisu članice EU.

Komentari ( )